SU,ISI ve SES YALITIMI


Is yaltm;
1- snma veya serinleme amacyla yaplan harcamalardan ortalama %50 tasarruf ederek, kn daha iyi snmaya, yazn ise serin kalmaya imkan salar.
2- Yakt tüketimini ve dolaysyla atk gaz emisyonlarn azaltarak çevre kirlilii ve küresel snmann önlenmesine katkda bulunur.
3- Salayaca verimlilikle, ülkemizin enerjide da bamlln azaltr.
4- Evlerde küflenme, siyah leke ve mantar olumasna neden olan terlemeyi (youma) önler.
5- Betonun içindeki demirlerin paslanmasn engeller, binanzn depreme kar dayanklln korur.
6- Yaam alanlar içerisinde dengeli oda scaklklar yaratarak konforlu ve salkl mekanlar oluturur. 

Su yaltm;
Binalarmza nüfuz eden su, yapmzn tayc ksmlarnda yer alan demirlerin paslanmasna ve tama kapasitesinin dümesine yol açar. Su, betonun çürümesine ve çatlamasna neden olur. Su yaltm uygulamas, binann güvenliini salamasnn yan sra bakteri ve küf olumasn, suyun çatlarmzdan veya tavanlarmzdan damlamasn önleyerek salkl ve konforlu ortamlar salar.


 

Ses yaltm;
- Gürültünün zararl etkilerinden korunmas gereken alanlarda (konutlar, okul, hastane, yurt, otel, i yeri vb.) - Çevreye yaydklar gürültünün önlenmesi gereken alanlarda (jeneratör, hidrofor, kalorifer, yüksek ses düzeyine sahip elence yerleri vb.) - Kullanm koulu sese bal alanlarda (sinema, tiyatro, konser ve konferans salonu, TV ve ses kayt stüdyosu vb.) yaplmaldr.